بزرگداشت روز پرستار در سالن همایش بیماستان میلاد تهران - 24 بهمن 94