فستیوال بین المللی بارسلونای اسپانیا
تیرماه ۱۳۹۵

 

گروه کودکان رقص آذربایجانی آیلان در فستیوال بین المللی اسپانیا 

امیرحسین و امیرعلی قنبرآبادی

۶، ۷، ۸ و ۹ تیرماه ۹۵ – براوا اسپانیا