آموزش رقص آذربایجانی توسط تیم رقص آذربایجانی آیلان متشکل از مربیان آقا و خانم حرفه ای در تمامی سبکها

برای همه گروه های سنی

به صورت کلاسهای عمومی خردسالان

کلاسهای عمومی آقایان بزرگسال

کلاسهای عمومی بانوان بزرگسال

کلاسهای خصوصی

(با پنج شعبه فعال در مناطق مختلف تهران)

کلیپ های آموزش رقص آذری توسط استاد حاجی بابایی

بخشی از تمرینات آقایان

بخشی از تمرینات خرسالان