سولوی استاد حاجی بابایی و کسب جایزه اول توسط ایشان

اجراهای سولوی استاد توحید حاجی بابایی سرپرست گروه بزرگ آیلان در جشنواره کازان روسیه در اسفندماه 1396 مورد توجه داوران و مخاطبین قرار گرفت و جایزه اول را نصیب خود کرد.

به این صفحه امتیاز دهید