Aylan International Dance Group introduction:

Iran has a long history full of rich and authentic cultural and artistic diversity. A significant majority of Iran’s population includes the Azerbaijani Turks who have very bright folkloric rituals. Ritual dance of the nations related to the culture and civilization of their people originates in their history and has been developed over centuries and is now an integral part of the nation’s life and existence. Thus it accompanies the beauty, joy and sorrow, and traditions of the peoples of the nation. Azerbaijan is renowned for having such a great and rich tradition and art-sport in the world. Azerbaijani folkloric dance is formed in accordance and harmonic with Azerbaijan’s traditional music and has been able to maintain its credibility and character as a fine art in the world throughout a long time ago until today.

Aylan Dance Group is pioneer in the ritual and folkloric Azerbaijani dance in Iran. It has started its activities since 2007 in Tehran, with efforts to demonstrate and promote this traditional and ritual sport-art. The group is directed by Tohid Hajibabaei, active in two age categories of children and adult, has had numerous performances in several national and international formal organizations and festivals. “Tovlama”, “Aradan”, “Atishma”, “Azda”, “Shaylan”, “Aylanish”, “Kocheri”, “Qaytaghi”, “Shenlik”, “Qars”, “Chobani” and “Besh dash” dances are the main and unique choreographies of Tohid Hajibabaei.

A number of recent awards and performances of Aylan Dance Group in international festivals include:

 • Aylan Dance Group participation in the “ Sea, Sun Festival” international Folklore Dance and Music Festival (Lloret de Mar, Spain), September 2019 : Awards : Second Prize of the Festival
 • Aylan Dance Group performances in the 19th Tehran Traditional – Folklore Festival, August 2019, as the selected Folklore Group
 • Aylan Dance Children’s participation in the “III. International Sea&Sand Days Festival, Kusadasi, Turkey “, Sept. 5th-9th, 2018.
 • Tohid Hajibabaei’s Solo Performance in the IVth International Choreography Festival, “The Beat of Dance” in Kazan, Russia, February 2018 : Awards : Diploma and First Degree Prize Cup
 • Aylan Dance Group participation in the “Prague Stars” International Folklore Dance and Music Festival (Prague, Czech Republic), November 2017 : Awards : Gold Diploma, Medal and First Prize Cup
 • Aylan Dance Group participation in the “Vienna Stars” International Folklore Dance and Music Festival (Vienna, Austria), October 2017 : Awards : Gold Diploma, Medal and First Prize Cup
 • Aylan Dance Group performances in the 18th Tehran Traditional – Folklore Festival, September 2017, as the selected Folklore Group
 • Aylan Dance Kids Duet participation in the “ Rimini Fest” international Folklore Dance and Music Festival (Rimini, Italy), August 2017 : Awards : Gold Diploma, Medal and First Prize Cup
 • Aylan Dance Group Performance in the “ National Day of Iran in Astana Expo” International Folklore Dance Festival (Astana, Kazakhstan), August 2017
 • Aylan Dance Kids Duet participation in the “Moonlight in Rome” International Folklore Dance Festival (Rome, Italy), July 2017
 • Aylan Dance Group participation in the “Etoiles de Paris 2017” International Folklore Dance and Music Festival (Paris, France), July 2017 : Awards : Gold Diploma, Medal and First Prize Cup
 • Aylan Dance Group participation in the “New Life” International Folklore Dance Olympiad (Batumi, Georgia), June & July 2017 : Awards : 3rd Place Diploma and Medal
 • Aylan Dance Group participation in the “New Year festival” (Antalya, Turkey), March 2017
 • Aylan Dance Adult’s participation in the “Interfolk in Russia 2016” International Festival (St Petersburg, Russia), Nov 11th-15th: Awards : Gold Diploma and First Prize Cup, Special Prize of Jury for achievements on the preservation of national traditions.
 • Aylan Dance Children’s participation in the “World Folk 2016, Bulgaria” International festival (Sunny Beach, Bulgaria), Aug 18th-28th, 2016. Awards: Golden Medal, Symbol of Orpheus.
 • Aylan Dance Solo participation in the “41st Edmonton Heritage” International Festival (Canada), July 30th – August 1th, 2016
 • Aylan Dance Kids Duet Performance in the “UNDER THE SPANISH SKY” International festival (Spain), June 25th-30th, 2016
 • Aylan Dance Group participation in the “Dostluq” International festival (Azerbaijan), May 19th-23th, 2016
 • Aylan Dance Group Participation in the 17th Tehran Traditional – Folklore Festival, August 2015, as the selected performance

Iran ölkəsi’nin tarix boyunda çox zəngin kültürəl və hünəri keçmişi var. Bu mədəniyyətə sahib olan Iran’da yaşayan əhalisin yuxarı fayızı Azərbaycan Türkləri olublar. Azərbaycan’ın folklor rəqsləri özündə qədim və zəngin tarixi daşıyaraq, bu millətin yaşamından ayrılmayan bir bölüm sayıla bilərlər.

Aylan Azərbaycan rəqs qrupu, Iran’da çalışarkən bu kültürü saxlayıb yaymağında qabaqcıl və etgili rol oynayır. Bu qrup 2007 ilindən Tehranda, Tohid Hacıbabayi başçılığı ila, işə başyalıb və dəfələrcə Iran və dünya səhnələrində çıxış edibdir. Aylan’ın son çıxışları və qazadığı ödüllərdən keçmiş illerdə, ikincilik ödülün qazanmağı Spanya Festivalinda (September 2019), Aylan uşaqlarının cıxışı Turkiye festivalında (September 2018), ən yaxşı nümayişi qrup Tehran’ın ayınlar və dəblər festivalında olamğı (August 2019, September 2017), Iran’ın milli günündə Qazaxıstan’ın Astana şəhərində ölkənin təmsilçisi olmağı (August 2017), eləcə də Kazan (February 2018), Paris (July 2017), Vienna (October 2017), Prag (November 2017), Rimini (August 2017) şəhərlərində birincilik və Batumi (June & July 2017) şəhərində üçüncülük ödülün qazanmağı və qabaqkı illərdə də St.Petersburg (November 2016) və Varna (August 2016) şəhərlərində birincilik ödülün qazanmağı və ayrıca Toronto (July 2016), Bakı (May 2016), Antalya (March 2017), Rome (July 2017) və Barcelona (June 2016) şəhərlərində ifaların, saymaq olar. Aylan qrupunun ən önəmli rəqslərindən “Tovlama”, “Baylan”, “Aradan”, “Atışma”, “Azda”, “Şaylan”, “Aylanış” “Qars”, “Çobanı”, “Qaytağı”, “Köçeri”, “Şenlik” və “Beş daş”ı ad aparmaq olar

Tohid Hajibabaei Biography:

Tohid Hajibabaei (born 1988 in Tabriz) is the founder and leader of the Aylan Azerbaijani Folklore Dance Ensemble.

He started the art – sport of Azerbaijani dance as a child and was trained by dance teachers in Tabriz, Tehran, Baku, as well as folk dance instructors in Russia and Italy. Master Hajibabaei founded the Aylan Dance Ensemble in 2007 and has directed, performed in and led the Aylan Group in various domestic and foreign dance, music and ritual scenes and festivals and won various awards and titles in Russia, France, Italy, Bulgaria, Czech Republic, Austria, Georgia and Spain. Also, Aylan Group led by Tohid Hajibabaei has been chosen as the selected group in three consecutive periods of Tehran International Folklore Festival in 2015, 2017 and 2019. Among the distinguished choreographies of Master Hajibabaei, the compositions of Aradan, Beshdash, Azda, Baylan, Atishma, Tovlama, Shaylan, Kocheri, Shenlik, Aylanish and Qars can be mentioned.

Tohid Hajibabaei holds a bachelor’s degree in engineering from Amirkabir University of Technology and is graduated in master’s degree in engineering from the University of Tehran.

Honors and awards

 • First prize in the Festival of Vienna, Austria
 • First prize in the Festival of Prague, Czech Republic
 • First Prize in the Festival of Rimini, Italy
 • First Prize in the Festival of Varna, Bulgaria
 • First prize in the Festival of Kazan, Russia
 • First Prize in the Festival of St. Petersburg, Russia
 • First Prize in the Festival of Paris, France
 • Third prize in the Festival of Batumi, Georgia
 • Second prize in the Festival of Barcelona, Spain
 • First place in the Tehran International Traditional Folklore Festival