اختتامیه نمایشگاه صنعت گردشگری در نمایشگاه بین المللی تهران

اختتامیه نمایشگاه صنعت گردشگری در نمایشگاه بین المللی تهران

هنرمندان کودک آیلان : عارف نوبری، عارف محمدی، امیرحسین قنبرآبادی، امیرعلی قنبرآبادی، ایلیا فاضلی، ایلیا منافی، رادمان مشفقیان و آریا فخری

به رهبری توحید حاجی بابایی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.