اردوکلیپ پارک گفتگو تهران

اردوکلیپ پارک گفتگو تهران

هنرمندان آیلان: محمد نقی زاده، رضا علی پور، نوید ولی زاده، هادی تیموری، سلمان سرخمرد، سهراب صادقی زاده، محمد شاهدی پور، ابراهیم فرامرزیان، مهران عظیمی، محمد کاظمی، کوروش رجب زاده، یاشار قاسمی و رضا روشنفر
به سرپرستی و کارگردانی توحید حاجی بابایی

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.