تئاتر “مشهدی عباد” در سینما المپیک تهران – 16 تا 18 اسفند 96

تئاتر “مشهدی عباد” در سینما المپیک تهران – 16 تا 18 اسفند 96

حضور گروه رقص آیینی آذربایجانی آیلان در تئاتر مشهدی عباد


سینما تئاتر مدرن المپیک تهران، ۱۶ تا ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
با هنرمندی : اشکان علی فام، محمد نقی زاده، هادی تیموری، سجاد مرادزاده، علی قلی زاده، امیر اعلمی، امیر حقیقتی، حسین بیگلو، متین فضلعلی، عرفان اکبرزاده، شایان اکبرزاده، امیرحسین قنبرآبادی، امیرعلی قنبرآبادی، عارف محمدی

به سرپرستی توحید حاجی بابایی

 

 

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.