جشن دانشکده علوم دانشگاه تهران – 4 خرداد 95

جشن دانشکده علوم دانشگاه تهران – 4 خرداد 95

کودکان هنرمند آیلان در دانشکده علوم:

آیشین ابوطالبی، عسل برنایی، آیتن عباسوند

عارف محمدی، ایلیا فاضلی، امیرعلی قنبرآبادی، امیرحسین قنبرآبادی، آیدین زاهد، عرفان قرآنی، رادمان مشفقیان، آریا فخری و ایلیا اسدی

به سرپرستی و مربی گری: توحید حاجی بابایی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.