جشن زمستان بیمارستان میلاد – 16 بهمن 94

جشن زمستان بیمارستان میلاد – 16 بهمن 94

اجرای رقص آذربایجانی هنرمندان کودک آیلان  :

امیرحسین قنبرآبادی، امیرعلی قنبرآبادی، عارف محمدی، ایلیا فاضلی، ایلیا منافی، عارف نوبری، رادمان مشفقیان، عرفان قرآنی، آیدین زاهد و آریا فخری

به سرپرستی استاد توحید حاجی بابایی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.