جشن نوروز دانشکده پیراپزشکی دربند تهران – اسفند 93

جشن نوروز دانشکده پیراپزشکی دربند تهران – اسفند 93

رقص آذری هنرمندان خردسال آیلان:

 

امیرعلی قنبرآبادی، امیرحسین قنبرآبادی، عارف محمدی، ایلیا فاضلی، عارف نوبری و رادمان مشفقیان

به سرپرستی توحید حاجی بابایی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.