جنگ وندا شو در حمایت از کودکان معلول ذهنی در مجموعه فرهنگی نگین غرب تهران – ۱۶ شهریور ۹۷

جنگ وندا شو در حمایت از کودکان معلول ذهنی در مجموعه فرهنگی نگین غرب تهران – ۱۶ شهریور ۹۷

حضور خیریه آیلان در جنگ وندا شو (در حمایت از کودکان معلول ذهنی)
مجموعه فرهنگی نگین غرب تهران، ۱۶ شهریور ۹۷
هنرمندان: حسین بیگلو، امیر حقیقتی، آیتان آسیابی، جلیل کاردان، علی قلی زاده، هادی تیموری، تورج یوسفی و محمد نقی زاده

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.