روز جهانی کودک در کاخ نیاوران تهران – 16 مهر 94

روز جهانی کودک در کاخ نیاوران تهران – 16 مهر 94

هنرمندان خردسال آیلان: عسل برنایی، آیتن عباسوند، پانیذ محمدی، آنوشا یوسفی، امیرعلی قنبرآبادی، امیرحسین قنبرآبادی، عارف محمدی، رادمان مشفقیان، ایلیا فاضلی، ایلیا منافی و عارف نوبری

به سرپرستی توحید حاجی بابایی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.