فینال برنامه خیریه لیگ کودکان کار در زمین چمن امیرآباد – 19 شهریور 95

فینال برنامه خیریه لیگ کودکان کار در زمین چمن امیرآباد – 19 شهریور 95

هنرمندان آیلان:

عارف محمدی، ایلیا فاضلی، ایلیا اسدی، آریا فخری، امیرحسین قنبرآبادی، امیرعلی قنبرآبادی، رادمان مشفقیان، سورنا ملکی و عرفان قرآنی

به سرپرستی استاد توحید حاجی بابایی

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.